February 2016

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31
1
5:30 AM Bootcamp
5:30 AM Drop In WOD
5:30 AM WOD Adult
6:30 AM Drop In WOD
6:30 AM WOD Adult
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
12PM Drop In WOD
12PM WOD Adult
4:30 PM Childcare (2/5)
4:30 PM Drop In WOD
4:30 PM WOD Adult
5:30 PM Childcare (3/5)
5:30 PM CrossFit High School 14-17 yr
5:30 PM CrossFit Middle School 11-13 yr
5:30 PM Drop In WOD
5:30 PM WOD Adult
6:30 PM Bootcamp
6:30 PM Drop In WOD
6:30 PM WOD Adult
7:30 PM Drop In WOD
7:30 PM WOD Adult
2
5:30 AM Drop In WOD
5:30 AM WOD Adult
6:30 AM Drop In WOD
6:30 AM WOD Adult
8:30 AM Bootcamp
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
12PM Drop In WOD
12PM WOD Adult
4:30 PM CrossFit Kids 5-7 yr
4:30 PM CrossFit Kids 8-10 yr
4:30 PM Drop In WOD
4:30 PM WOD Adult
5:30 PM CrossFit High School 14-17 yr
5:30 PM CrossFit Middle School 11-13 yr
5:30 PM Drop In WOD
5:30 PM WOD Adult
6:30 PM Bootcamp
6:30 PM Drop In WOD
6:30 PM WOD Adult
7:30 PM Foundations 2/2 PM (0/5)
7:30 PM Drop In WOD
7:30 PM WOD Adult
3
5:30 AM Bootcamp
5:30 AM Drop In WOD
5:30 AM WOD Adult
6:30 AM Drop In WOD
6:30 AM WOD Adult
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
12PM Drop In WOD
12PM WOD Adult
4:30 PM Childcare (3/5)
4:30 PM CrossFit Kids 8-10 yr
4:30 PM Drop In WOD
4:30 PM WOD Adult
5:30 PM Childcare (2/5)
5:30 PM CrossFit High School 14-17 yr
5:30 PM CrossFit Middle School 11-13 yr
5:30 PM Drop In WOD
5:30 PM WOD Adult
6:30 PM Drop In WOD
6:30 PM Mobility WOD
6:30 PM WOD Adult
7:30 PM Foundations 2/2 PM (0/5)
7:30 PM Drop In WOD
7:30 PM WOD Adult
4
5:30 AM Drop In WOD
5:30 AM WOD Adult
6:30 AM Drop In WOD
6:30 AM WOD Adult
8:30 AM Bootcamp
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
12PM Drop In WOD
12PM WOD Adult
4:30 PM CrossFit Kids 8-10 yr
4:30 PM Drop In WOD
4:30 PM WOD Adult
5:30 PM Drop In WOD
5:30 PM WOD Adult
6:30 PM Drop In WOD
6:30 PM Free Intro Class (CrossFit adults & teens) (0/10)
6:30 PM WOD Adult
6:45 PM Yoga
7:30 PM Foundations 2/2 PM (0/5)
7:30 PM Bring a Friend Day
7:30 PM Drop In WOD
7:30 PM WOD Adult
5
5:30 AM Bootcamp
5:30 AM Drop In WOD
5:30 AM WOD Adult
6:30 AM Drop In WOD
6:30 AM WOD Adult
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
12PM Drop In WOD
12PM WOD Adult
4:30 PM Childcare (5/5)
4:30 PM CrossFit High School 14-17 yr
4:30 PM CrossFit Middle School 11-13 yr
4:30 PM Drop In WOD
4:30 PM WOD Adult
5:30 PM Bootcamp
5:30 PM Childcare (4/5)
5:30 PM Drop In WOD
5:30 PM WOD Adult
6:30 PM Drop In WOD
6:30 PM WOD Adult
6
6:30 AM Drop In WOD
6:30 AM WOD Adult
7:30 AM Bootcamp
7:30 AM Drop In WOD
7:30 AM WOD Adult
8:30 AM Childcare (4/5)
8:30 AM CrossFit Kids 5-7 yr
8:30 AM Drop In WOD
8:30 AM WOD Adult
9:30 AM Childcare (3/5)
9:30 AM CrossFit Kids 8-10 yr
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
10:30 AM CrossFit High School 14-17 yr
10:30 AM CrossFit Middle School 11-13 yr
10:30 AM Drop In WOD
10:30 AM WOD Adult
11:30 AM Teen Foundations
11:30 AM Free Intro Class (CrossFit adults & teens) (2/10)
7
7:30 AM Drop In WOD
7:30 AM WOD Adult
8:30 AM Drop In WOD
8:30 AM WOD Adult
9:30 AM Childcare (4/5)
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
8
5:30 AM Bootcamp
5:30 AM Drop In WOD
5:30 AM WOD Adult
6:30 AM Drop In WOD
6:30 AM WOD Adult
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
12PM Drop In WOD
12PM WOD Adult
4:30 PM Drop In WOD
4:30 PM WOD Adult
5:30 PM Childcare (5/5)
5:30 PM Drop In WOD
5:30 PM WOD Adult
9
5:30 AM Drop In WOD
5:30 AM WOD Adult
6:30 AM Drop In WOD
6:30 AM WOD Adult
8:30 AM Bootcamp
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
12PM Drop In WOD
12PM WOD Adult
4:30 PM CrossFit Kids 5-7 yr
4:30 PM CrossFit Kids 8-10 yr
4:30 PM Drop In WOD
4:30 PM WOD Adult
5:30 PM CrossFit High School 14-17 yr
5:30 PM CrossFit Middle School 11-13 yr
5:30 PM Drop In WOD
5:30 PM WOD Adult
6:30 PM Bootcamp
6:30 PM Drop In WOD
6:30 PM WOD Adult
7:30 PM Foundations 2/9 PM (1/5)
7:30 PM Drop In WOD
7:30 PM WOD Adult
10
5:30 AM Bootcamp
5:30 AM Drop In WOD
5:30 AM WOD Adult
6:30 AM Drop In WOD
6:30 AM WOD Adult
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
12PM Drop In WOD
12PM WOD Adult
4:30 PM Childcare (0/5)
4:30 PM CrossFit Kids 8-10 yr
4:30 PM Drop In WOD
4:30 PM WOD Adult
5:30 PM Childcare (0/5)
5:30 PM CrossFit High School 14-17 yr
5:30 PM CrossFit Middle School 11-13 yr
5:30 PM Drop In WOD
5:30 PM WOD Adult
6:30 PM Drop In WOD
6:30 PM Mobility WOD
6:30 PM WOD Adult
7:30 PM Foundations 2/9 PM (0/5)
7:30 PM Drop In WOD
7:30 PM WOD Adult
11
5:30 AM Drop In WOD
5:30 AM WOD Adult
6:30 AM Drop In WOD
6:30 AM WOD Adult
8:30 AM Bootcamp
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
12PM Drop In WOD
12PM WOD Adult
4:30 PM CrossFit Kids 8-10 yr
4:30 PM Drop In WOD
4:30 PM WOD Adult
5:30 PM Drop In WOD
5:30 PM WOD Adult
6:30 PM Drop In WOD
6:30 PM Free Intro Class (CrossFit adults & teens) (2/10)
6:30 PM WOD Adult
6:45 PM Yoga
7:30 PM Foundations 2/9 PM (0/5)
7:30 PM Drop In WOD
7:30 PM WOD Adult
12
5:30 AM Bootcamp
5:30 AM Drop In WOD
5:30 AM WOD Adult
6:30 AM Drop In WOD
6:30 AM WOD Adult
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
12PM Drop In WOD
12PM WOD Adult
4:30 PM Childcare (0/5)
4:30 PM CrossFit High School 14-17 yr
4:30 PM CrossFit Middle School 11-13 yr
4:30 PM Drop In WOD
4:30 PM WOD Adult
5:30 PM Bootcamp
5:30 PM Childcare (0/5)
5:30 PM Drop In WOD
5:30 PM WOD Adult
6:30 PM Drop In WOD
6:30 PM WOD Adult
13
6:30 AM Drop In WOD
6:30 AM WOD Adult
7:30 AM Bootcamp
7:30 AM Drop In WOD
7:30 AM WOD Adult
8:30 AM Childcare (0/5)
8:30 AM CrossFit Kids 5-7 yr
8:30 AM Drop In WOD
8:30 AM WOD Adult
9:30 AM Childcare (0/5)
9:30 AM CrossFit Kids 8-10 yr
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
10:30 AM CrossFit High School 14-17 yr
10:30 AM CrossFit Middle School 11-13 yr
10:30 AM Drop In WOD
10:30 AM WOD Adult
11:30 AM Teen Foundations
11:30 AM Free Intro Class (CrossFit adults & teens) (0/10)
14
7:30 AM Drop In WOD
7:30 AM WOD Adult
8:30 AM Drop In WOD
8:30 AM WOD Adult
9:30 AM Childcare (0/5)
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
15
5:30 AM Bootcamp
5:30 AM Drop In WOD
5:30 AM WOD Adult
6:30 AM Drop In WOD
6:30 AM WOD Adult
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
12PM Drop In WOD
12PM WOD Adult
4:30 PM Childcare (0/5)
4:30 PM Drop In WOD
4:30 PM WOD Adult
5:30 PM Childcare (0/5)
5:30 PM CrossFit High School 14-17 yr
5:30 PM CrossFit Middle School 11-13 yr
5:30 PM Drop In WOD
5:30 PM WOD Adult
6:30 PM Bootcamp
6:30 PM Drop In WOD
6:30 PM WOD Adult
7:30 PM Drop In WOD
7:30 PM WOD Adult
16
5:30 AM Drop In WOD
5:30 AM WOD Adult
6:30 AM Drop In WOD
6:30 AM WOD Adult
8:30 AM Bootcamp
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
12PM Drop In WOD
12PM WOD Adult
4:30 PM CrossFit Kids 5-7 yr
4:30 PM CrossFit Kids 8-10 yr
4:30 PM Drop In WOD
4:30 PM WOD Adult
5:30 PM CrossFit High School 14-17 yr
5:30 PM CrossFit Middle School 11-13 yr
5:30 PM Drop In WOD
5:30 PM WOD Adult
6:30 PM Bootcamp
6:30 PM Drop In WOD
6:30 PM WOD Adult
7:30 PM Drop In WOD
7:30 PM WOD Adult
17
5:30 AM Bootcamp
5:30 AM Drop In WOD
5:30 AM WOD Adult
6:30 AM Drop In WOD
6:30 AM WOD Adult
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
12PM Drop In WOD
12PM WOD Adult
4:30 PM Childcare (0/5)
4:30 PM CrossFit Kids 8-10 yr
4:30 PM Drop In WOD
4:30 PM WOD Adult
5:30 PM Childcare (0/5)
5:30 PM CrossFit High School 14-17 yr
5:30 PM CrossFit Middle School 11-13 yr
5:30 PM Drop In WOD
5:30 PM WOD Adult
6:30 PM Drop In WOD
6:30 PM Mobility WOD
6:30 PM WOD Adult
7:30 PM Drop In WOD
7:30 PM WOD Adult
18
5:30 AM Drop In WOD
5:30 AM WOD Adult
6:30 AM Drop In WOD
6:30 AM WOD Adult
8:30 AM Bootcamp
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
12PM Drop In WOD
12PM WOD Adult
4:30 PM CrossFit Kids 8-10 yr
4:30 PM Drop In WOD
4:30 PM WOD Adult
5:30 PM Drop In WOD
5:30 PM WOD Adult
6:30 PM Drop In WOD
6:30 PM Free Intro Class (CrossFit adults & teens) (0/10)
6:30 PM WOD Adult
6:45 PM Yoga
7:30 PM Drop In WOD
7:30 PM WOD Adult
19
5:30 AM Bootcamp
5:30 AM Drop In WOD
5:30 AM WOD Adult
6:30 AM Drop In WOD
6:30 AM WOD Adult
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
12PM Drop In WOD
12PM WOD Adult
4:30 PM Childcare (0/5)
4:30 PM CrossFit High School 14-17 yr
4:30 PM CrossFit Middle School 11-13 yr
4:30 PM Drop In WOD
4:30 PM WOD Adult
5:30 PM Bootcamp
5:30 PM Childcare (0/5)
5:30 PM Drop In WOD
5:30 PM WOD Adult
6:30 PM Drop In WOD
6:30 PM WOD Adult
20
6:30 AM Drop In WOD
6:30 AM WOD Adult
7:30 AM Bootcamp
7:30 AM Drop In WOD
7:30 AM WOD Adult
8:30 AM Childcare (0/5)
8:30 AM CrossFit Kids 5-7 yr
8:30 AM Drop In WOD
8:30 AM WOD Adult
9:30 AM Childcare (0/5)
9:30 AM CrossFit Kids 8-10 yr
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
10:30 AM CrossFit High School 14-17 yr
10:30 AM CrossFit Middle School 11-13 yr
10:30 AM Drop In WOD
10:30 AM WOD Adult
11:30 AM Teen Foundations
11:30 AM Free Intro Class (CrossFit adults & teens) (0/10)
21
7:30 AM Drop In WOD
7:30 AM WOD Adult
8:30 AM Drop In WOD
8:30 AM WOD Adult
9:30 AM Childcare (0/5)
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
22
5:30 AM Bootcamp
5:30 AM Drop In WOD
5:30 AM WOD Adult
6:30 AM Drop In WOD
6:30 AM WOD Adult
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
12PM Drop In WOD
12PM WOD Adult
4:30 PM Childcare (0/5)
4:30 PM Drop In WOD
4:30 PM WOD Adult
5:30 PM Childcare (0/5)
5:30 PM CrossFit High School 14-17 yr
5:30 PM CrossFit Middle School 11-13 yr
5:30 PM Drop In WOD
5:30 PM WOD Adult
6:30 PM Bootcamp
6:30 PM Drop In WOD
6:30 PM WOD Adult
7:30 PM Drop In WOD
7:30 PM WOD Adult
23
5:30 AM Drop In WOD
5:30 AM WOD Adult
6:30 AM Drop In WOD
6:30 AM WOD Adult
8:30 AM Bootcamp
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
12PM Drop In WOD
12PM WOD Adult
4:30 PM CrossFit Kids 5-7 yr
4:30 PM CrossFit Kids 8-10 yr
4:30 PM Drop In WOD
4:30 PM WOD Adult
5:30 PM CrossFit High School 14-17 yr
5:30 PM CrossFit Middle School 11-13 yr
5:30 PM Drop In WOD
5:30 PM WOD Adult
6:30 PM Bootcamp
6:30 PM Drop In WOD
6:30 PM WOD Adult
7:30 PM Drop In WOD
7:30 PM WOD Adult
24
5:30 AM Bootcamp
5:30 AM Drop In WOD
5:30 AM WOD Adult
6:30 AM Drop In WOD
6:30 AM WOD Adult
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
12PM Drop In WOD
12PM WOD Adult
4:30 PM Childcare (0/5)
4:30 PM CrossFit Kids 8-10 yr
4:30 PM Drop In WOD
4:30 PM WOD Adult
5:30 PM Childcare (0/5)
5:30 PM CrossFit High School 14-17 yr
5:30 PM CrossFit Middle School 11-13 yr
5:30 PM Drop In WOD
5:30 PM WOD Adult
6:30 PM Drop In WOD
6:30 PM Mobility WOD
6:30 PM WOD Adult
7:30 PM Drop In WOD
7:30 PM WOD Adult
25
5:30 AM Drop In WOD
5:30 AM WOD Adult
6:30 AM Drop In WOD
6:30 AM WOD Adult
8:30 AM Bootcamp
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
12PM Drop In WOD
12PM WOD Adult
4:30 PM CrossFit Kids 8-10 yr
4:30 PM Drop In WOD
4:30 PM WOD Adult
5:30 PM Drop In WOD
5:30 PM WOD Adult
6:30 PM Drop In WOD
6:30 PM Free Intro Class (CrossFit adults & teens) (0/10)
6:30 PM WOD Adult
6:45 PM Yoga
7:30 PM Drop In WOD
7:30 PM WOD Adult
26
5:30 AM Bootcamp
5:30 AM Drop In WOD
5:30 AM WOD Adult
6:30 AM Drop In WOD
6:30 AM WOD Adult
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
12PM Drop In WOD
12PM WOD Adult
4:30 PM Childcare (0/5)
4:30 PM CrossFit High School 14-17 yr
4:30 PM CrossFit Middle School 11-13 yr
4:30 PM Drop In WOD
4:30 PM WOD Adult
5:30 PM Bootcamp
5:30 PM Childcare (0/5)
5:30 PM Drop In WOD
5:30 PM WOD Adult
6:30 PM Drop In WOD
6:30 PM WOD Adult
27
6:30 AM Drop In WOD
6:30 AM WOD Adult
7:30 AM Bootcamp
7:30 AM Drop In WOD
7:30 AM WOD Adult
8:30 AM Childcare (0/5)
8:30 AM CrossFit Kids 5-7 yr
8:30 AM Drop In WOD
8:30 AM WOD Adult
9:30 AM Childcare (0/5)
9:30 AM CrossFit Kids 8-10 yr
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
10:30 AM CrossFit High School 14-17 yr
10:30 AM CrossFit Middle School 11-13 yr
10:30 AM Drop In WOD
10:30 AM WOD Adult
11:30 AM Teen Foundations
11:30 AM Free Intro Class (CrossFit adults & teens) (0/10)
28
7:30 AM Drop In WOD
7:30 AM WOD Adult
8:30 AM Drop In WOD
8:30 AM WOD Adult
9:30 AM Childcare (0/5)
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
29
5:30 AM Bootcamp
5:30 AM Drop In WOD
5:30 AM WOD Adult
6:30 AM Drop In WOD
6:30 AM WOD Adult
9:30 AM Drop In WOD
9:30 AM WOD Adult
12PM Drop In WOD
12PM WOD Adult
4:30 PM Childcare (0/5)
4:30 PM Drop In WOD
4:30 PM WOD Adult
5:30 PM Childcare (0/5)
5:30 PM CrossFit High School 14-17 yr
5:30 PM CrossFit Middle School 11-13 yr
5:30 PM Drop In WOD
5:30 PM WOD Adult
6:30 PM Bootcamp
6:30 PM Drop In WOD
6:30 PM WOD Adult
7:30 PM Drop In WOD
7:30 PM WOD Adult
1
2
3
4
5